Lisanslı Yenileme Merkezi

Ticaret Bakanlığı’nın 22.08.2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliği uyarınca “yenileme” işlemlerini yapma ve “yenilenmiş ürün” piyasaya arz etme faaliyetleri sadece Bakanlıkça yetkilendirilen yenileme merkezleri tarafından yapılabilmektedir.

Yenileme Yetki Belgesi alarak “yenileme merkezi” olarak faaliyette bulunmak için Türk Standardları Enstitüsü tarafından ilgili standart kapsamında TSE-HYB belgesi ile belgelendirilmek ve Ticaret Bakanlığının Yönetmelikte belirlediği şartları sağlamış olmak gereklidir

Mobilfon, 28.09.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından
Lisanslı Yenileme Merkez olarak yetkilendirilmiştir

Mobilfon, lisanslı yenileme merkezi olma sorumluluğu ile, Ticaret Bakanlığı yönetmeliğinde
belirtilen tüm esaslara uygun hareket eder. Bu esaslar;

 • Güçlü sermaye yapısı
 • Sektörde tecrübe
 • Düzenli denetimlere tabi olma
 • Güvenle yenilenmiş cihazlar için teknoloji ve
  altyapı alanında sürekli yatırımlar
 • Mobilfon, tüm yenileme süreçlerini, TSE’nin belirlediği standartlara uygun olarak yönetir. TSE Standartları genel olarak;

 • Çalışan sayısı
 • Çalışanların eğitim ve yetkilerinin
  belge ile ispatlanabilir olması

 • Yenileme süreci boyunca yapılan her işlemin kamera altında ve entegre sistemlerle takip edilebilir olması

 • Yenileme ve teknik servis operasyonundaki tüm ekipmanlar ve diğer donanımlar

 • Uçtan uca takip imkanı sağlayan
  özel yazılımımızla daha önce
  kullanılmasına rağmen yenilenip
  kullanıma sunulan cihazlarda
  güvenle satın alma rahatlığı

 • Sürekli denetimlerle bu standartların korunması