Lisanslı Yenileme Merkezi

Ticaret Bakanlığı’nın 22.08.2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliği uyarınca “yenileme” işlemlerini yapma ve “yenilenmiş ürün” piyasaya arz etme faaliyetleri sadece Bakanlıkça yetkilendirilen yenileme merkezleri tarafından yapılabilmektedir.

Yenileme Yetki Belgesi alarak “yenileme merkezi” olarak faaliyette bulunmak için Türk Standardları Enstitüsü tarafından ilgili standart kapsamında TSE-HYB belgesi ile belgelendirilmek ve Ticaret Bakanlığının Yönetmelikte belirlediği şartları sağlamış olmak gereklidir

Mobilfon, 28.09.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından Lisanslı Yenileme Merkez olarak yetkilendirilmiştir

Mobilfon, lisanslı yenileme merkezi olma sorumluluğu ile, Ticaret Bakanlığı yönetmeliğinde belirtilen tüm esaslara uygun hareket eder. Bu esaslar;